Stor självmordsrisk bland transsexuella

January 12, 2011 10:27 pm Published by 4 Comments

En ny studie* visar på alarmerande siffror för självmordsrisken hos personer med transsexualism. De främsta orsakerna anges vara oförstående föräldrar och bristande social acceptans.

*Suicide and Suicide Risk in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Populations: Review and Recommendations, Journal of Homosexuality, volume 58, 2011

Av studien kan vi också dra slutsatsen att mörkertalen kan antas vara stora, eftersom den enda grupp som kan undersökas är de som faktiskt får behandling i form av hormonterapi och/eller könskorrigering. Bland de som genomgår behandling kan antalet självmord vara så högt som 800 av 100 000[1] (i jämförelse med 13,3 per 100 000 bland den övriga befolkningen i Sverige).

I kliniska undersökningar har man kommit fram till självmordsförsök bland 19-25%[2] bland de transsexuella som söker hjälp, men nyare studier visar att siffror upp till 30%[3] förekommer.

Några av de största anledningarna bakom detta är depression, ångest och missbruk[4]. Bland yngre transsexuella anges särskilt föräldrar som inte accepterar sina barns situation vara en av de starkaste stressfaktorerna.[5]

I en omfattande studie 2009[6] svarade 97% av de tillfrågade att de upplevt sig ha blivit illa behandlade eller trakasserade på jobbet. I detta ingick t.ex. kränkning av privatlivet, verbal förnedring och avsiktligt refererande till personen i fel kön.

Det är uppenbart att det finns en hel del att göra på det här området, inte minst vad gäller information till allmänheten för att öka acceptansen gentemot personer med transsexualism eller med sådan bakgrund.

Categorised in:

This post was written by Hanna

4 Comments

  • Anna Karlsson says:

    Är det så konstigt att föräldrarna reagerar negativt.
    Det hade jag också gjort.

Kommentera