Ny studie om transsexualism

February 28, 2011 10:30 pm Published by Leave your thoughts

En ny svensk studie har precis kommit ut som granskar risken för dödsfall, självmord och kriminalitet bland transsexuella som genomgått könskorrigerande operation mellan 1973-2003.

Studien understryker att resultaten ska tolkas med försiktighet av flera anledningar. Dels att det på grund av transsexualismens natur inte går att utföra dubbelblinda tester, dels att urvalet är litet.

Vad studien dock visar är intressant.

Dels fastställs att risken för självmord var hög också bland de post-op transsexuella. Särskilt bland transsexuella som genomgick operation före 1989. Detta tros kunna förklaras med att vård och acceptans för transsexuella ökat under 1990-talet, men det är för tidigt att uttala sig säkert om eftersom de flesta som begår självmord efter operation gör det först 8-10 år efteråt.

Transsexuella i studien hade något högre risk att dö av kardiovaskulära sjukdomar, men detta tros höra samman med att rökning också var mycket vanligare bland de transsexuella; hela 50% av MtFs och 20% FtMs. Tidigare studier visar inte någon ökad risk för detta, så det ska tolkas med försiktighet.

Risken att få cancer var också högre, men ingen förekommen cancerform kan troligen uppstå av hormonpåverkan, vilket gör det osannolikt att behandlingen av transsexualism skulle ha något med saken att göra. Det lilla urvalet gör det också svårt att dra slutsatser av detta.

En annan intressant sak som framkommer i studien är den ökade risken för kriminalitet. Hos FtMs ökar denna till den “normala” nivån för biologiska män. Hos MtFs kvarstår den på samma nivå som för biologiska män.

Det är också vanligare att transsexuella har fler psykiska diagnoser än hos populationen i övrigt, något som inte är en nyhet.

Det understryks också att det är viktigt att inte dra långtgående slutsatser av resultaten. Även om det verkar som vissa människor har det svårt även efter behandling finns inget som säger att de inte hade haft det ännu värre utan behandlingen.

Källa: Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden

 

 

 

Tags:

Categorised in:

This post was written by Hanna

Kommentera