Newsmill: Om kristdemokraternas okunskap

July 4, 2011 3:30 pm Published by Leave your thoughts

Jag fick en artikel publicerad på NewsMill om Kristdemokraternas okunskap kring transsexualism.

“Vi har en hjärna som säger oss en sak och en kropp som talar om raka motsatsen. Det är ett medfött tillstånd och puberteten hjälper inte, den gör tvärtom situationen mycket värre, varför depression och självmord är vanliga om hjälp inte ges.

Det är därför helt fel att tala om “könsbyte”, när vad som sker är att vi korrigerar kroppen efter vad vi redan de facto är. För vi är våra hjärnor och upplevelsen av oss själva, inte kroppar med ett bihang i form av en formbar personlighet som blir vad helst omvärlden kräver.”

Läs hela artikeln här!

Andra om detta: Liberaldemokraterna,

Tags:

Categorised in: ,

This post was written by Hanna

Kommentera