KD ändrar sig om tvångssteriliseringar

February 18, 2012 11:17 am Published by Leave your thoughts

Äntligen har Kristdemokraterna kommit ut och sagt att man ändrar sig i frågan om att tvinga transsexuella till sterilisering för att kunna ändra juridisk könstillhörighet.

Det är mer än jag vågat hoppas på. Jag kan bara hoppas att någon av alla texter jag och andra skrivit i detta ämne på diverse debattsidor har haft någon påverkan.

Nu verkar resonemanget bakom varför de ändrat uppfattning ganska tomt i min mening. Iaf förstår inte jag riktigt hur deras resonemang går. Men det är mindre viktigt så länge dom röstar rätt och slutar sätta käppar i hjulet för en lagändring.

Vi menar att även om det finns argument mot att tillåta att personer som genomgår könskorrigerande behandling blir föräldrar i sitt gamla kön, så är dessa skäl inte tillräckliga för att motivera ett fortsatt krav på sterilisering. Särskilt inte som barnkonventionens krav om att barn har rätt till vetskap om sitt ursprung och att omvårdas av sina föräldrar synes kunna uppfyllas i dessa fall. Därför är det vår uppfattning att kravet på sterilisering vid könsbyte bör avskaffas.
– DN

Det finns goda argument till varför man inte ska påtvinga transsexuella sterilisering.

Att juridiskt kön är en statlig och juridisk konstruktion och inte en social och att man därför kan definiera kön hur som helst, även inkludera transsexuella som kan få barn, t.ex.

Att det går frysa ner sperma i Danmark och därmed komma runt lagen, för den som har pengar nog, är ett mer pragmatiskt.

Att det är orimligt att kräva sterilisering för någon slags medicinsk hjälp, eftersom det är omoraliskt att bestämma vem som får skaffa barn och inte är ett tredje, mer humanistiskt.

Att steriliseringskravet strider mot mänskliga rättigheter är ett fjärde.

Kort sagt, det finns gott om goda skäl att avskaffa steriliseringskravet och få goda att behålla det. Jag vet inte om KD ännu greppat frågan eller om dom bara viker sig av politiska skäl eftersom dom inser att dom inte kan vinna i längden. Det spelar mig mindre roll. KD åker förhoppningsvis ur riksdagen i nästa val ändå.

Tags: ,

Categorised in:

This post was written by Hanna

Kommentera