Steriliseringskrav strider mot Europakonventionen

December 19, 2012 5:19 pm Published by Leave your thoughts
Idag kom domen i kammarrätten som konstaterar att steriliseringskravet inte är förenligt varken med Sveriges regeringsform eller europakonventionen.

Kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen för att få byta könstillhörighet strider mot regeringsformen och Europakonventionen. Steriliseringskravet ska därför inte tillämpas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom.

Pressmeddelande i sin helhet
Diskrimineringsbyrån Uppsala
Kammarrättens dom
Förvaltningsrättens dom

Tags: , , , , , ,

Categorised in:

This post was written by Hanna

Kommentera