Lag för juridiskt könsbyte

February 28, 2013 3:13 pm Published by Leave your thoughts

Trots tre år har man ännu inte utrett konsekvenserna av juridiskt könsbyte, så nu kommer man ändra lagen men utreda konsekvenserna i efterhand.

“I sommar ska det hårt kritiserade kravet på sterilisering vid ändrad könstillhörighet strykas ur lagen, enligt regeringens planering. Ändringen görs efter ett antal andra ändringar i lagen om fastställande av könstillhörighet, eftersom socialminister Göran Hägglund (KD) ansåg att just slopandet av steriliseringskravet var mer juridiskt komplicerat och krävde ytterligare utredning.
Och det är just den ytterligare utredning som en av de tre juristerna i Lagrådet, före detta justitierådet Dag Victor, efterlyser.

Det gäller alltså inte förslaget i sig om att stryka steriliseringskravet, utan att de rättsliga konsekvenserna inte alls har blivit utredda – vilket utlovades. I stället skriver regeringen i det lagförslag som har lämnats till Lagrådet att eventuella rättsliga svårigheter ska utredas under året, det vill säga i efterhand.”

Riksdag & Departement

Den naturliga frågan måste naturligtvis bli, vad har vi väntat på i tre års tid? Var det inte just utredandet som var ursäkten för att skjuta upp en ny lag?

Nu spelar det ju ingen roll i praktiken, eftersom steriliseringskravet inte längre gäller till följd av ett domstolsbeslut som trumfar den gamla lagen. Det betyder att oavsett vad Hägglund anser om lagen och dess potentiella konsekvenser vid en ändring, så får vi göra ett juridiskt könsbyte, utan krav på sterilisering.

Inväntar i skrivande stund replik från Socialministern Göran Hägglund på Twitter:
hägglund-sterilisering

Tags: , ,

Categorised in:

This post was written by Hanna

Kommentera