Aleksa Lundberg kräver en ursäkt av staten

June 5, 2013 9:41 pm Published by Leave your thoughts

Aleksa Lundberg skriver i Aftonbladet om hur hon tvingades till sterilisering för att få korrigera sitt juridiska kön som 18-åring.

Det är vår tur nu! Och vad kunde väl vara bättre som början till att erkännas lika värde, och därmed möjlighet att fungera som jämlikar, än att ta emot en ursäkt för det brott som rutinmässigt kränkt våra mänskliga rättigheter sedan 1972. Så min fråga till den sittande regeringen lyder:

Är ni beredda att ta ert ansvar och i samband med avskaffandet av tvångssteriliseringarna även erbjuda oss som drabbats en offentlig ursäkt och möjlighet till kompensation?

Endast när ni är beredda att göra detta bidrar ni till att upprätta människovärdet för transpersoner i Sverige, och så småningom också i världen.

Aftonbladet

Tags: , , , , ,

Categorised in:

This post was written by Hanna

Kommentera