Penises Grown in a Lab

October 9, 2014 8:24 am Published by Leave your thoughts

Vetenskap är fantastiskt! Penisar framodlade i lab är nu redo att testas på människor, rapporterar forskare.

Läs mer…

 

Tags: , , , ,

Categorised in:

This post was written by Hanna

Kommentera