En anhörigs berättelse

February 24, 2015 4:31 pm Published by Leave your thoughts

En syster berättar om sitt syskons övergång, med citat från sin dagbok. 

En rörande berättelse och jag hoppas andra anhöriga kan få stöd av att läsa detta!

Tags: ,

Categorised in:

This post was written by Hanna

Kommentera