Forskning

Här kommer vi publicera mer omfattande artiklar om det aktuella forskningsläget i ämnet som berör transsexualism.